Tập huấn CNTT

Tập huấn CNTT 

Chiều ngày 4/12/2019 diễn ra buổi tập huấn CNTT với nội dung hướng dân GV tham gia hoatj động CTTĐT

Bài viết liên quan